Quality | XM Textiles

Jakość wyrobów włókienniczych jest tworzona podczas wszystkich etapów ich wytwarzania, począwszy od produkcji przędzy i nici do surowej tkaniny aż do samego końca. Dlatego zadanie poprawy jakości można osiągnąć tylko przez dokładny i skuteczny system kontroli, który obejmuje każdy proces.

Firma XM Textiles stosuje trzy etapy kontroli jakości.
quality list

Pierwszy etap obejmuje badanie tkaniny w miejscu produkcji, a mianowicie:
– badanie tkanin surowych
– kontrolowanie tkaniny po farbowaniu i przestrzeganie kontrolowania technologii wykańczania


W drugim etapie firma XM Textiles bada gotowe produkty. Zgodnie z powszechnymi standardami nasi eksperci sprawdzają nie mniej niż 10% łącznej wielkości zamówienia. Firma XM Textiles stosuje metodę kontroli jakości tkanin „Dziesięć punktów”, która została stworzona na podstawie amerykańskiego systemu „Cztery punkty”. Obecny system wyznacza pewną liczbę punktów dla każdej wady w zależności od jej położenia i wielkości. Następnie możemy obliczyć całkowitą liczbę punktów na rolkę i wyciągnąć wnioski odnośnie jej jakości.


W etapie trzecim próbki są wysyłane do laboratorium w celu przeprowadzenia oceny końcowej zgodnej z normami ISO, jak również w celu potwierdzenia wysyłki bieżącego zamówienia. W warunkach laboratoryjnych testujemy kurczliwość, trwałość kolorów podczas prania, tarcie na sucho i na mokro, rozrywanie i wytrzymałość na rozciąganie, dopasowanie kolorów oraz powlekanie warstwą PU lub wykończenie wodoodporne (WR) dla tkanin, które spełniają powyższe cechy. Gdy nie ma możliwości przeprowadzenia analizy w laboratorium (np. na odporność na wybarwienia pod wpływem światła lub na zawartość formaldehydu), próbki są kontrolowane w laboratoriach STR i SGS, których wyniki są uznawane na całym świecie.